Sunday, June 2, 2024

Imāgō conventiculī


Semper mē dēlectat in campō Ūniversitātis Californiae convenīre neque sciō quotiēs jam illīc congregātī sīmus. Magnus autem liber in imāgine tomus prior est illīus Forcellīnī lexicī nūper ā Gabriēle comparātūs.  Lēgimus autem usque ad Nep. Di. 5.  

Saturday, May 25, 2024

Iterum conveniendum in campō Ūniversitātis Californiae!

Sīcut iterum iterumque fēcimus, diē Sāturnī, Kalendīs Jūniīs, i.e.1ō Jūniī, hōrā 13ā (1 PM)  conveniēmus in campō Ūniversitātis Californiae. Ibi Jūdiciola nostra docet. Utinam  quam plūrimōs discipulōs ad conventiculum dūcat! Incipiēmus legere Nep. Di. 1

Hīc vōs expectābō:


3100 Gilman Dr, La Jolla, CA 92037


Map of Gilman Parking Structure, 3100 Gilman Dr, La Jolla, CA 92093

Saturday, April 27, 2024

Imāginēs conventiculī

Mittō vōbīs, amīcī, imāginēs conventiculī hodiernī duās. Etsī ob Jōannīs absentiam dolentēs, dē Jūdiciolae  gāvīsī sumus reditū. Jam diem proximī conventiculī et locum scīmus. Iterum congregābimur Kalendīs Jūniīs in campō Ūniversitātis ut legāmus Nep. Di. 1Wednesday, April 10, 2024

Conventiculum Aprīle

Ecce, amīcī, locus futūrī conventiculī, quod diē 27ō Aprīlis (a.d. V Kal. Mai.), hōrā 13ā (1 P.M.) fīet.

3299 Tidelands Park,

National City, CA 91950


Port of San Diego's Public Parks

Mēnse autem Mārtiō usque ad Nep. Con. 1 lēgimus. Venīte, omnēs vōs!