Sunday, May 21, 2023

Saturday, May 20, 2023

Conventiculum dē Nepōte

 

Quam jūcundum conventiculum! Sex enim gladiātōrēs adfuimus inter quōs et nova gladiātrīx Melissa! Gāvīsī sumus etiam dē Hieremīae post nōnnūllōs mēnsēs reditū. Perrēximus legere Nepōtem, scīlicet tōtum dē Aristīde breve capitulum et incēpimus illud optimum dē Pausaniam usque ad Nep. Paus. 3.  Ad proximum!

Sunday, May 14, 2023

Conventiculum Maium

Sī valētis bene est, amīcī. Ego valeō. Appropinquat autem conventiculum quod fīet diē Sāturnī 20ō Maiī, hōrā 13ā, (1 PM) in agrō hōc

1035 S 45th St, San Diego, CA 92113In āreā statīvā vōs expectābō. Deinde, sī placuerit vōbīs, legēmus Nepōtem. (Nep. Ar. 1) .Venīte crēbrī!

 

Saturday, April 15, 2023

Imāgō conventiculī


Hodiē convēnimus in agrō Sinūs Missiōnis ubi novum gladiātōrem nōmine Gabriēlem libenter accēpimus. Gabriel, nātiōne Hungarus, medicus mūnere, cum dē nōbīs bona cognōvisset, ad conventiculum hodiernum praefuit. Mactē virtūte! Deinde, cum locum legendō aptum nōn invēnissēmus, Jōhannēs vehiculum suum līberāliter aperuit, ibique vītam Themistoclīs perfēcimus. Ideō, sī placuerit vōbīs, in futūrō conventiculō Aristīdem (Nep. Ar. 1) legēmus 

Friday, April 7, 2023

Conventiculum in Sinū Missiōnis

Dum optō vōbīs, amīcī, fēlīcem diem fēstum Paschae, nūntiō quoque diem locumque conventiculī. Conveniēmus enim diē Sāturnī 15ō Aprīlis, hōrā ūsitātā 13:00 (1 PM) in āreā statīvā hāc:  Deinde, sī placuerit vōbīs, iterum Nepōtem legēmus (Nep. Them. 8).


 Venīte crēbrī!

Mission Bay, San Diego By Phil Konstantin