Friday, February 12, 2021

Nuntius Conventiculī Februāriī

Conveniēmus, amīcī, diē Sāturnī 20ō Februāriī, hōrā 13:00 (1 PM), hoc in agrō:

8175 Regents Rd, San Diego, CA 92122


Map of 8175 Regents Rd, San Diego, CA 92122Deinde quālibet loquēmur!

Spērō discipulōs Ūniversitātis Californiae ad locum Campō propinquum ventūrōs. Saturday, January 23, 2021

Prīmum conventiculum annī MMXXI

 Hodiē gladiātōrēs trēs neque ventum neque pluviam timentēs ad pedēs Montis Nigrī convēnērunt. Mihi vērō pulchrum et bonum vidētur temporibus istīs per linguam Latīnam et amīcitiam nōs ad invicem rōborāre. Utinam aliī veniant ad proxima novī annī conventicula!Jūdiciola et Jōannēs

In imbre Latīnē loquentēs 

Sunday, January 17, 2021

Prīmum conventiculum annī MMXXI

Iterum conveniēmus, amīcī cārissimī, diē Sāturnī 23ō Jānuāriī (a.d. IX Kal. Feb.), hōrā 13:00, in hortō ad pedēs Montis Nigrī:

Deinde poterimus sīve in hortō manēre sīve ad summum montem ascendere. Dē quō, audītīs sodālibus, ipsō diē dēcernēmus. Venīte crēbrī et bene calceātī!

Friday, December 25, 2020

Avē, Reginalde, gladiātōrēs tē salūtant

P. Reginaldus Foster MXMXXXIX - MMXX


Optō quidem vōbīs fēlīcem diem Chrīstī nātālem, cārissimī! Oportet autem nūntium trīstem vōbīs dare. Obiit enim hāc nocte p. Reginaldus Foster, quondam ā sēcrētīs Vāticānīs, Latinista celeberrimus:


Quem bis eum vīsitāvī in hospitiō:  


 Cōnēmur ergō, amīcī, linguam Latīnam vīvam, cujus P. Reginaldus perītissimus erat, per gregem nostrum pusillum et in urbe nostrā colere. Sit tibi terra levis, Pater!