Saturday, November 18, 2023

Saturday, November 11, 2023

Conventiculum in centrō urbis

Hodiē iter fēcimus in centrum urbis ut convenīrent in aedificiō ubi Gabriēl habitat. Illīc, spectāta ā summō urbe, Nepōtem lēgimus usque ad Nep. Alc. 4. Grātiās Gabriēlī agimus ob hospitālitātem! Proximō autem mēnsē, conventiculum fīet in campō Ūniversitātis Californiae. Audīvimus enim nōnnūllōs Jūdiciolae nostrae discipulōs Latīnē loquī cupere.

Friday, November 3, 2023

Conventiculum Novembre

 Conveniēmus, cārissimī, diē Sāturnī 11ō Novembris, hōrā 13 (1 PM) in aedificiō ubi habitat Gabriēl noster:

Introīte per Ketner Blvd. et dīcite cūstōdī vōs vīsitāre numerum 508 velle.
Parking.JPG

Deinde legēmus Nep. Lys. 4

Saturday, October 7, 2023

Conventiculum Octōbre

 Adfuimus trēs gladiātōrēs ad conventiculum, legentēs usque ad Nep. Lys. 4. Uxor autem mea Grātia imāginēs fēcit, in quibus et fīlium meum Philippum vidētis. Sponte quidem Rōmānō mōre salūtat, ego autem nōn docuit.
XVI - Tōtam Americam cernimus!

18l

Tuesday, October 3, 2023

Conventiculum Octōbre

Conveniēmus, amīcī, diē Sāturnī 7ō Octōbris, hōrā 13ā, in agrō hōc:
Adhūc pervēnimus ad Nep. Lys. 1. Sī placuerit vōbīs, pergēmus in lēctiōne. 

Sunday, August 20, 2023

Imāginēs conventiculī hesternī

Heri in hortō prope domum Jōhannis jūcundum conventiculum factum est. Gāvīsī sumus quia adfuit et Sebastiānus fīlius ejus in Angliam vespere profectūrus. Simul Nepōtem usque ad Nep. Lys. 1 legimus. Optō vōbīs fēlīcem diem Solīs ā nūbibus occultātī!