Sunday, May 15, 2022

Nuntius conventiculī Māiī

Conveniēmus, amīcī, diē Saturnī 28ō Māiī, hōrā 13ā, in campō Ūniversitātis Pūblicae Sānctī Didacī.  Potestis autem  relinquere raedās sīve in āreā statīvā SDSU Parking Structure 12, tribus dollaribus solūtīs, sīve grātīs extrā campum (e.g., . Dēinde ambulāte usque ad


Scrips Cottage, Campanile Park SDSU, San Diego, CA 92182


Ibi preastōlābimur vōs. Venīte crēbrī!

Map of Map for 32°46'32.0"N 117°04'22.9"Whttps://newscenter.sdsu.edu/sdsu_newscenter/images/stories/9-12-16_Scripps_Cottage_589x.jpg

Tuesday, May 10, 2022

Saturday, April 9, 2022

Imāginēs conventiculī in Corōnātō

Ecce, amīcī imāginēs duās hodiernī conventiculī. Spērō vērō vōs locī pulchritūdine frūctōs esse. Mēnsē autem futūrō in campō Ūniversitātis conveniēmus.


 

Quattuor hominēs Latīnē loquentēs

Leō, Caesar, Hieremīas


Monday, April 4, 2022

Nuntius conventiculī Aprīlis

 Audītīs sodālium sententiīs, conveniēmus diē Sāturnī 9ō Aprīlis, hōrā 13ā (1 PM) in paenīnsulā Corōnātō in āreā statīvā hāc:

1063 Ocean Blvd, Coronado, CA 92118
Deinde ambulābimus colloquentēs secundum lītus. Sunt enim pulchrae dūmus ad dexteram et Ōceanus ad laevam. Venīte crēbrī!

Saturday, March 12, 2022

Imāginēs conventiculī Mārtiī

Hodiē, ā.d. IV Id. Mār., convēnimus in convalle Rosārum ut Latīnē colloquentēs ambulārēmus. Trīstēs quidem  ob absentiam Jūdiciolae, quae minus bene sē sentiēbat ut adesset, laetī autem quia Hieremīas cum uxōre Jōsēphīnā advēnisset, iter fēcimus usque ad fīnem convallis. Deinde, reversī ad āream stātīvam valē dīximus.