Saturday, October 24, 2020

Conventiculum in Pusillā Ītaliā

 

Hodiē convenīmus trēs gladiātōrēs in Pusillā Ītaliā. Ibi paulum ambulantēs collocūtī sumus dē rēbus nostrīs. Saltem dīcam nūntium lepidum ūnum, quod Jūdiciolæ est fēlēs nōmine Jōannēs! Jōhannēs autem noster amat cannullās Ītalicās, quae fīlia suā cāseō implet. Ideō emendae eī fuērunt. Reversī tandem ad Agrum Amīcōrum valedīximus. Ad proximum conventiculum!


Valēte!


Monday, October 5, 2020

Nūntius Conventiculī Octōbris.

Amīcī cārissimī, conveniēmus diē Sāturnī, 24ō Octōbris, hōrā 15ā (3 PM), in Agrō Amīcōrum (vulgō, Amici Park), in Pusillā Ītaliā (cf. Cic. Att. 5.2.2) ut lepidē Latīnē colloquāmur. Deinde mīrābilia illīus regiōnis explōrābimus! Venīte igitur crēbrī beneque calceātī! 


 State St & W Date St San Diego, CA 92101

Little Italy, San Diego