Sunday, January 31, 2021

Saturday, January 23, 2021

Prīmum conventiculum annī MMXXI

 Hodiē gladiātōrēs trēs neque ventum neque pluviam timentēs ad pedēs Montis Nigrī convēnērunt. Mihi vērō pulchrum et bonum vidētur temporibus istīs per linguam Latīnam et amīcitiam nōs ad invicem rōborāre. Utinam aliī veniant ad proxima novī annī conventicula!Jūdiciola et Jōannēs

In imbre Latīnē loquentēs 

Sunday, January 17, 2021

Prīmum conventiculum annī MMXXI

Iterum conveniēmus, amīcī cārissimī, diē Sāturnī 23ō Jānuāriī (a.d. IX Kal. Feb.), hōrā 13:00, in hortō ad pedēs Montis Nigrī:

Deinde poterimus sīve in hortō manēre sīve ad summum montem ascendere. Dē quō, audītīs sodālibus, ipsō diē dēcernēmus. Venīte crēbrī et bene calceātī!