Tuesday, September 29, 2020

Monday, September 28, 2020

Saturday, September 5, 2020

Dē conventiculō hodiernō

Hodiē Nōnīs Septembribus, trēs gladiātōrēs ad Latīnē loquendum congregātī, circum īvimus Lacum Mīrāmarīnum. Magnō cum gaudiō vīdimus vultūs aliōrum nōn per māchinam sed tantum oculīs. Dum circā lacum ambulāmus, dē temporibus istīs vītāque nostrā locūtī sumus. Tandem, circuitū perfectō, Jōhannēs tunicam gladiātōriam accēpit. Caelō favente, conventiculum futūrum erit in Parvā Ītaliā.