Wednesday, November 25, 2020

Saturday, November 14, 2020

Imāginēs conventiculī hōdiernī

Hodiē, a.d. XVIII Kal. Dec., congregātī sumus trēs gladiātōrēs in Agrō Caeruleō. Deinde usque ad lacum Pauiēnsem (vulgō Poway) ambulāvimus dē variīs rēbus colloquentēs. Inter quās, optimī ad Latīnum docendum librī, diēs āctiōnis grātiārum, S. Augustīnus, etc. Tandem reversī ad āream stātīvam valē dīximus. Futūrum autem conventiculum fīet in Monte Nigrō.
Rubus hic ubīque pullulat
Ecce lacus, ō amīcī!

Friday, November 6, 2020

Nūntius Conventiculī Novembris.

Conveniēmus, amīcī meī, diē Sāturnī 14ō Novembris (a.d. XVIII Kal. Dec.), hōrā 13ā (1 P.M.) in āreā statīvā hāc:

16275 Espola Rd, Poway, CA 92064Deinde ambulābimus Latīnē colloquentēs per Agrum Caeruleum (vulgō  Blue Sky Ecological Reserve). Perveniēmusne ad Lacum Ramōnam?

Lake Ramona

Venīte bene calceātī!