Saturday, March 27, 2021

Imāginēs conventiculī

Hodiē convēnīmus apud Lacum Murriaticum trēs gladiātōrēs. Jūcundē vērō collocūtī sumus circā lacum ambulantēs necnōn ānserēs spectantēs. Utinam plūrēs amīcī adfuissent ut amīcitiā fruerentur! Nōlīte ergō timēre silentēs et absentēs! Vōs enim expectāmus in proximum conventiculum!

 

Saturday, March 20, 2021

Nūntius dē Conventiculō Mārtiō

 Sī vōbīs placuerit, amīcī, conveniēmus  diē Sāturnī 27ō Mārtiī hōrā 13:00  (1 P.M.) prope lacum Muriavicum, (vulgō Murray, fortasse avus Jūdiciolae nostrae?).Ibi enim in locō amoenō  Latīnē loquentēs possunt sīve ambulāre sīve sēdēre sub tegmine arborum.  

32.784821,-117.04289


Map of Map for 32.785022,-117.041256

Venīte crēbrī!

 

Family At Lake Murray