Friday, December 25, 2020

Avē, Reginalde, gladiātōrēs tē salūtant

P. Reginaldus Foster MXMXXXIX - MMXX


Optō quidem vōbīs fēlīcem diem Chrīstī nātālem, cārissimī! Oportet autem nūntium trīstem vōbīs dare. Obiit enim hāc nocte p. Reginaldus Foster, quondam ā sēcrētīs Vāticānīs, Latinista celeberrimus:


Quem bis eum vīsitāvī in hospitiō:  


 Cōnēmur ergō, amīcī, linguam Latīnam vīvam, cujus P. Reginaldus perītissimus erat, per gregem nostrum pusillum et in urbe nostrā colere. Sit tibi terra levis, Pater!

Wednesday, December 23, 2020

Friday, December 11, 2020

Nūntius Conventiculī Decembris

 


Conveniēmus, amīcī cārissimī, diē Sāturnī 19ō Decembris (a.d. XIV Kal. Jan.), hōra 13:00, in hortō ad pedēs Montis Nigrī:

9711 Oviedo Way, San Diego, CA 92129


Deinde poterimus sīve in hortō manēre sīve ad summum montem ascendere. Dē quō, audītīs sodālibus, ipsō diē dēcernēmus.