Monday, June 28, 2021

Saturday, June 19, 2021

Imāginēs conventiculī

Hodiē convēnīmus in Convalle Pinnāculōrum quīnque gladiātōrēs ut ambulārēmus usque ad dējectum aquārum. Inter nōs adfuit prīmum Sebastiānus fīlius Jōhannis. Jūdiciola autem dēbuit abīre ante fīnem quia occupāta erat. Proptereā, prōh dolor, abest ab imāginibus. 

Wednesday, June 9, 2021

Conventiculum Jūnium

Conveniēmus, cārissimī, diē Sāturnī 19ō Jūniī, hōrā 13:00 (1 PM) in āreā statīvā hāc in Convalle Pinnāculōrum:

12350 Black Mountain Rd, San Diego, CA 92129Deinde Latīnē colloquentēs ambulābimus ad dējectum aquārum:

  Waterfall at Los Penasquitos Canyon


Habeātis calceāmenta apta!


Valēte!