Wednesday, June 9, 2021

Conventiculum Jūnium

Conveniēmus, cārissimī, diē Sāturnī 19ō Jūniī, hōrā 13:00 (1 PM) in āreā statīvā hāc in Convalle Pinnāculōrum:

12350 Black Mountain Rd, San Diego, CA 92129Deinde Latīnē colloquentēs ambulābimus ad dējectum aquārum:

  Waterfall at Los Penasquitos Canyon


Habeātis calceāmenta apta!


Valēte!

Thursday, May 27, 2021

Saturday, May 8, 2021

Imāginēs conventiculī

 


Hodiē quīnque gladiātōrēs ascendimus tria cacūmina in monte. Post enim multōs mēnsēs gāvīsī sumus quia Hieremīās et Leō iterum adfuērunt. Ascēnsus quidem lentior fuit. Nam per aspera ad astra, ut ita dicāmus. Reditus autem plēnō gradū factus est ut Leō ad convīvium īre posset. Ad proximum conventiculum!

Thursday, April 29, 2021

Conventiculum Maiī

Hīc convenientēs diē Sāturnī 8ō Maiī, a.d. VIII Idūs Maiās, hōrā 13:00 

Sabre Spings Park & Ride

12656 Sabre Springs Pkwy, San Diego, CA 92128ascendēmus ad cacūmen montis. 


Venīte ergō bene calceātī!Valēte!

 

Saturday, March 27, 2021

Imāginēs conventiculī

Hodiē convēnīmus apud Lacum Murriaticum trēs gladiātōrēs. Jūcundē vērō collocūtī sumus circā lacum ambulantēs necnōn ānserēs spectantēs. Utinam plūrēs amīcī adfuissent ut amīcitiā fruerentur! Nōlīte ergō timēre silentēs et absentēs! Vōs enim expectāmus in proximum conventiculum!

 

Saturday, March 20, 2021

Nūntius dē Conventiculō Mārtiō

 Sī vōbīs placuerit, amīcī, conveniēmus  diē Sāturnī 27ō Mārtiī hōrā 13:00  (1 P.M.) prope lacum Muriavicum, (vulgō Murray, fortasse avus Jūdiciolae nostrae?).Ibi enim in locō amoenō  Latīnē loquentēs possunt sīve ambulāre sīve sēdēre sub tegmine arborum.  

32.784821,-117.04289


Map of Map for 32.785022,-117.041256

Venīte crēbrī!

 

Family At Lake Murray
 

Friday, February 12, 2021

Nuntius Conventiculī Februāriī

Conveniēmus, amīcī, diē Sāturnī 20ō Februāriī, hōrā 13:00 (1 PM), hoc in agrō:

8175 Regents Rd, San Diego, CA 92122


Map of 8175 Regents Rd, San Diego, CA 92122Deinde quālibet loquēmur!

Spērō discipulōs Ūniversitātis Californiae ad locum Campō propinquum ventūrōs. Saturday, January 23, 2021

Prīmum conventiculum annī MMXXI

 Hodiē gladiātōrēs trēs neque ventum neque pluviam timentēs ad pedēs Montis Nigrī convēnērunt. Mihi vērō pulchrum et bonum vidētur temporibus istīs per linguam Latīnam et amīcitiam nōs ad invicem rōborāre. Utinam aliī veniant ad proxima novī annī conventicula!Jūdiciola et Jōannēs

In imbre Latīnē loquentēs 

Sunday, January 17, 2021

Prīmum conventiculum annī MMXXI

Iterum conveniēmus, amīcī cārissimī, diē Sāturnī 23ō Jānuāriī (a.d. IX Kal. Feb.), hōrā 13:00, in hortō ad pedēs Montis Nigrī:

Deinde poterimus sīve in hortō manēre sīve ad summum montem ascendere. Dē quō, audītīs sodālibus, ipsō diē dēcernēmus. Venīte crēbrī et bene calceātī!