Monday, August 31, 2020

Nūntius conventiculī Septembris

Amīcī, Conveniēmus ad Latīnē loquendum diē Sāturnī  5ō Septembris,  hōrā 13:00 (sīve 1 P.M.), apud Lacum Mīrāmărīnum  (vulgō, Miramar Lake). Ubi sagitta in chartā geōgraphicā picta est, ibi vōs in āreā statīvā expectābimus. Venīte crēbrī ut Sōle salūtiferō, amīcitiā, linguā Latīnā simul fruāmur!(21) Miramar Reservoir

Wednesday, August 19, 2020

Calepīnus septem linguārum

 Virō doctō quōdam requīrente, perfēcī ēditiōnem lexicī hujus:

 


Fortasse et vōbīs, amīcī lēctōrēs, ūtilis erit.