Saturday, January 23, 2021

Prīmum conventiculum annī MMXXI

 Hodiē gladiātōrēs trēs neque ventum neque pluviam timentēs ad pedēs Montis Nigrī convēnērunt. Mihi vērō pulchrum et bonum vidētur temporibus istīs per linguam Latīnam et amīcitiam nōs ad invicem rōborāre. Utinam aliī veniant ad proxima novī annī conventicula!Jūdiciola et Jōannēs

In imbre Latīnē loquentēs 

No comments:

Post a Comment

Scribete Latine, quaeso!