Saturday, July 9, 2022

Imāgō conventiculī hodiernī

 

Hodiē trēs gladiātōrēs in agrō Statiōnis Lībertātis  ad Nepōtem legendum convēnimus.  Legimus autem capita I, II, III, IV dē Themistoclē. Mīrus vērō ūsus subjūnctīvī in sententiā hāc:

barbarus [...] adeō angustō marī cōnflīxit, ut eius multitūdō nāvium explicārī nōn potuerit.(Nep. Them. 4.5)

 explicātur in librō hōc (389). Cum autem multa in vītā meā mūtātūra sint, ut scītis, tempore opportūnō certiōrēs vōs faciam. Valēte!

No comments:

Post a Comment

Scribete Latine, quaeso!