Sunday, January 21, 2024

Imāginēs conventiculī hesternī

Heri in bibliothēcā centrālī congressī, nōs trēs lēgimus usque ad Nep. Alc. 8. Deinde librōs antīquōs ibi collēctōs īnspeximus. Nōnnūllī ipsōrum Latīnē scrīptī sunt. Ibīdem taberna librōrum parvī pretiī invenītur. Ad proximum conventiculum!Nōs trēs

Psalmus XLII

Evangelium Arābicē et Latīnē

 

No comments:

Post a Comment

Scrībite Latīnē, quaesō!