Sunday, February 25, 2024

Conventiculum dē Alcibiade

 

Convenīmus diē Sāturnī in hortō rosārum trēs gladiātōrēs. Deinde, legimus duo mīra, quae Gabriel nōbīs dederat, tardae Latīnitātis excerpta, prius adjūrātiōnem Graecīs litterīs Latīnē scrīptam, alterum ē Cōnfessiōne S. Patriciī. Tunc memineram  dē sitū ubi opera in meliōrem Latīnitātem versa inveniuntur, praesertim Itinerārium Ēgeriae et Getica. Tandem ad Nepōtem conversī ad fīnem  dē Alcibiade capitulī tantum virum admīrātī pervēnimus. Futūrō ergō conventiculō vītam Thrasybūlī incipiēmus  (Nep. Thr. 1).

No comments:

Post a Comment

Scrībite Latīnē, quaesō!