Sunday, May 15, 2022

Nuntius conventiculī Māiī

Conveniēmus, amīcī, diē Saturnī 28ō Māiī, hōrā 13ā, in campō Ūniversitātis Pūblicae Sānctī Didacī.  Potestis autem  relinquere raedās sīve in āreā statīvā SDSU Parking Structure 12, tribus dollaribus solūtīs, sīve grātīs extrā campum (e.g., . Dēinde ambulāte usque ad


Scrips Cottage, Campanile Park SDSU, San Diego, CA 92182


Ibi preastōlābimur vōs. Venīte crēbrī!

Map of Map for 32°46'32.0"N 117°04'22.9"Whttps://newscenter.sdsu.edu/sdsu_newscenter/images/stories/9-12-16_Scripps_Cottage_589x.jpg

No comments:

Post a Comment

Scribete Latine, quaeso!