Friday, May 22, 2020

Saturday, May 16, 2020

Dē conventiculō Māiō

Hodiē, congregātiōnibus adhūc prohibitīs, gladiātōrēs quattuor convēnērunt in locūtōrium Zoom, nempe Jūdiciola, Jōhannēs, Lūcius, Robertus. Deinde dē variīs rēbus cōnfābulātī sumus ad vītam nostram pertinentibus et dē linguā Latīnā (ligāmen ad grammaticam Latīnam Latīnē scrīptam). Tandem ā Jūdiciolā prōpositum est ut iterum faciem ad faciem proximō mēnsē conventūrī sīmus! Fīat, Fīat!


Saturday, April 11, 2020

Dē conventiculō hodiernō

Hodiē breviter collocūtī sumus per locūtōrium cui nōmen Zoom. Nunc enim nōn licet nōbīs convenīre ut solēbāmus. Tamen amīcitia per linguam Latīnam cōnstitūta neque morbō neque carcere domesticō dēficit. Utinam autem mēnsē Majō iterum in locō amoenō congregātūrī sīmus!

Wednesday, April 8, 2020

Nūntium conventiculī Aprīlis

Amīcīs audītīs, Lūciō grātiās habentēs,conveniēmus diē Sāturnī11 Aprīlis (a.d. III Id. Apr.), hōrā 13ā in locutōriō cui nōmen Zoom:

image.png

Deinde lēctiōnem Nepōtis pergēmus.