Tuesday, February 20, 2024

Conventiculum Februārium

 

Bea Evenson Fountain 3


Diē Sāturnī 24ō Februāriī (sīve a.d. VII Kal. Mar.), hōrā 13:00 (1 P.M.) conveniēmus in Hortō Balbōicō, ubi jam saepe convēnimus, ad fontem Beātrīcis Evenson. 




 Poterimus sīve ambulāre sīve legere Nepōtem (Nep. Alc. 8.)

Sunday, January 21, 2024

Imāginēs conventiculī hesternī

Heri in bibliothēcā centrālī congressī, nōs trēs lēgimus usque ad Nep. Alc. 8. Deinde librōs antīquōs ibi collēctōs īnspeximus. Nōnnūllī ipsōrum Latīnē scrīptī sunt. Ibīdem taberna librōrum parvī pretiī invenītur. Ad proximum conventiculum!



Nōs trēs

Psalmus XLII

Evangelium Arābicē et Latīnē





 

Saturday, January 13, 2024

Prīmum novī annī conventiculum

Conveniēmus, cārissimī, diē Sāturnī 20ō Jānuāriī, hōrā 13ā (1 PM)  in bibliothēcā urbis nostrae centrālī:

330 Park Blvd, San Diego, CA 92101

Ibi licet carrōs per duās hōrās in āreā statīvā grātīs relinquere. Pervēnimus autem in lēctiōne usque ad Nep. Alc. 6. Grātīas Gabriēlī agimus ob consilium.





Thursday, December 28, 2023

Lībum

 

Mārcī Catōnis, Dē Agrī cultūrā, 75

Lībum hōc modō facitō. Cāseī P. II bene disterat in mortāriō. Ubi bene distrīverit, farīnae silīgineae lībram aut, sī volēs tenerius esse, sēlībram similāginis eōdem inditō permiscētōque cum cāseō bene. Ōvum ūnum additō et ūnā permiscētō bene. Inde pānem facitō, folia subditō, in focō caldō sub testū coquitō lēniter.

Ego autem sīc fēcī: 

ūnum pōculum (236.6 ml) farīnae maizīi in lixīviō mācerātae 


ūnum ōvum 
quīndecim unciae (425 g) cāseī 


folia laureī 
mel 

Mixtīs farīnā ovō cāseō, quattuor pānicula fēcī super folia. In fornō coquī 40 minūtōs ad temperātiōnem 190C/375F. Deinde melle superpositō et bibitō, laetī ēdimus.